U bent hier: » startpunt website » actueel

Huisartsenpraktijk

Prinsenhof

Huisartsenpraktijk Prinsenhof te Heteren in de gemeente Overbetuwe. Persoonlijk contact, laagdrempelige zorg. Uw huisarts in Heteren!
Bent u inwoner van Driel, Homoet of Randwijk? Ook dan bent u welkom bij de Huisartsenpraktijk Prinsenhof te Heteren.

Actueel

Praktijkmanager Edwin Koster stelt zich voor


Afb.: Edwin KosterVanaf april 2018 ga ik aan de slag als praktijkmanager bij Huisartsenpraktijk Prinsenhof te Heteren.
Als praktijkmanager zal ik de huisartsen ontlasten van niet-zorg gerelateerde taken zodat zij zich volledig kunnen richten op de directe patiëntenzorg.

Ik heb jarenlang gewerkt als administrateur, financieel beheerder en assistent controller. In 2012 ben ik mijn opleiding HRM gestart en de laatste 8 jaar heb ik gewerkt als personeelsfunctionaris bij de organisatie Onze Huisartsen.
Als ik niet werk ben ik graag creatief bezig.
Dat kan zijn: tekenen of schilderen, het maken van glas in loodramen of het maken van bonbons.
Daarnaast loop ik iedere week de nodige rondjes hard en vind ik het heerlijk om weekendjes weg of om op vakantie te gaan.

Wijziging faxnummer en vervallen spoednummer m.i.v. 15-1-2018

Met ingang van 15 januari 2018 is ons faxnummer gewijzigd in 026-4743162. Het oude faxnummer is vervallen.
Voor spoedgevallen kunt u de praktijk bellen via het algemene telefoonnummer 026-4723520. Door vervolgens de 1 in te toetsen komt u op de spoedlijn.
Deze wordt met voorrang opgenomen.
Het aparte nummer voor spoedgevallen is komen te vervallen. Hiervan werd nauwelijks gebruik gemaakt.

Huisarts Anneloes Bruijns - ter Haar stelt zich voor


Afb.: Anneloes ter Haar Ik heb in 2010 mijn studie geneeskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadien heb ik als arts op de spoedeisende hulp van Gelre Ziekenhuizen te Zutphen en op de afdeling longziekten van het Deventer Ziekenhuis gewerkt.
Hierna volgde ik de huisartsenopleiding in Nijmegen en sinds 2015 ben ik werkzaam als huisarts.
Ik heb voornamelijk gewerkt in praktijken in Grave en Cuijk, naast mijn werk op de huisartsenposten in Nijmegen en Tiel.
Vanaf 22 januari 2018 zal ik werkzaam zijn in huisartsenpraktijk Prinsenhof in Heteren.

Wat mij aantrekt in het vak van huisarts is dat geen enkel uur hetzelfde is door de diversiteit aan kwalen en verschillen tussen mensen onderling. Het mooiste vind ik om de mensen uit een praktijk te kunnen volgen, en te kijken waar ik als huisarts een bijdrage kan leveren in alle medische en niet medische problemen.
Als huisarts ben ik benaderbaar voor alle vragen die u heeft, waarbij ik ernaar streef om samen met u te kijken hoe u het beste geholpen kan worden.
Ik woon momenteel nog met mijn gezin in Malden, maar we verwachten spoedig meer in de buurt van de praktijk te komen wonen. Ik kijk ernaar uit om de praktijk en u als patiënt te leren kennen!

 

Huisarts Wolswijk gaat ons verlaten


Afb.: Rob Wolswijk Dokter Rob Wolswijk gaat de praktijk 21 januari 2018 verlaten. We vinden dat heel jammer, omdat de samenwerking met hem erg goed was.
Maar we zijn blij voor hem dat hij de mogelijkheid heeft gekregen een praktijk in het oosten van het land over te nemen. We wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan!
Zijn werk zal worden overgenomen door huisarts Anneloes ter Haar.

 

Heterun 17 september 2017

Een team van Huisartsenpraktijk Prinsenhof heeft meegedaan met de ´Heterun´, een hardloopwedstrijd die sinds 2 jaar in Heteren wordt georganiseerd.
Deelgenomen hebben de beide Praktijkondersteuners, Dideke Bosch en Nicole Verheijen; en de beide huisartsen, Elly Kreikamp en Rob Wolswijk.
Mede dankzij het heerlijke weer zeker voor herhaling vatbaar! En voor ònze gezondheid natuurlijk ook prima!

Afb.: Heterun 2017 Afb.: Heterun 2017

Afb.: Heterun 2017 Afb.: Heterun 2017


E-health voor geestelijke gezondheidszorg in onze praktijk

E-health is gezondheidszorg via internet. De Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan u hierbij helpen of adviseren.
Er zijn diverse online behandelmodules, die u achter uw eigen PC kunt volgen: eenzaamheid, lekker slapen, slechte gewoontes, piekeren, angst, rouw, somberheid, ADHD en alcoholgebruik.
Wij werken samen met Therapieland voor deze online hulpprogramma´s. E-health kan zelfstandig gevolgd worden, maar wordt ook vaak gecombineerd met gesprekken met de POH-GGZ.

Praktijkondersteuner GGZ Nicole Verheijen stelt zich voor


Afb.: Nicole Verheijen Vanaf april 2017 ben ik werkzaam als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in huisartsenpraktijk Prinsenhof. Na mijn opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener heb ik jarenlang gewerkt in de psychiatrie met kinderen en jongeren.
Sinds 2002 werk ik bij het dr. Leo Kannerhuis (Centrum voor autisme) in het behandelteam volwassenen. Ervaring die mij nu, als Praktijkondersteuner goed van pas komt.

Samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Arnhem. In m´n vrije tijd doe ik aan yoga en vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Verder houd ik van lezen. In mijn werk wil ik graag toegankelijk zijn voor mensen, ik vind het belangrijk om zorgvuldig te luisteren. Samen de klachten in kaart brengen geeft vaak al overzicht. Een aantal gesprekken, opdrachten en oefeningen kunnen helpen om meer inzicht te krijgen om verder te kunnen.
Soms is dat niet voldoende en is doorverwijzen nodig, altijd in overleg met u als patiënt en de behandelend huisarts.

 

Resultaten patiëntenenquête 2016

In het kader van het accreditatie traject dat we met de praktijk hebben doorlopen en in februari 2014, en daarna jaarlijks, met goed gevolg hebben afgerond, is er in 2016 opnieuw een patiënten enquête uitgezet over de ervaringen van onze patiënten met de praktijk.
Uit deze enquête kwam naar voren dat onze patiënten over het algemeen (zeer) tevreden zijn over het functioneren van de praktijk.
Als u belangstelling heeft om de resultaten van de enquête te bekijken, dan kunt u deze hierOpent in een nieuw venster inzien.

Specifieke verbeterpunten voor de praktijk waren klimaat en verlichting van de wachtkamer, de mogelijkheid voor telefonisch contact met de huisartsen, en verbetering van de huisartsendienstregeling. Daar dit laatste regionaal geregeld is, ligt verandering hierin niet direct binnen onze invloedssfeer.
Daarnaast gaven patiënten aan dat er nog meer taken van de huisarts naar het personeel gedelegeerd zouden kunnen worden, en dat de informatievoorziening van waarnemend huisartsen naar ons toe niet helder lijkt. De genoemde mogelijke verbeterpunten worden meegenomen in de planning voor de komende jaren.
Mocht u nog meer ideeën hebben over hoe wij de dienstverlening aan onze patiënten zouden kunnen verbeteren, schroom dan niet dit aan één van onze medewerkers te melden.
Wij staan altijd open voor verbeteringen.

Huisarts Elly Kreikamp stelt zich voor


Afb.: Elly Kreikamp-van Baast Sinds april 2007 ben ik werkzaam in Huisartsenpraktijk Prinsenhof. Ik heb mijn opleiding geneeskunde in Utrecht gedaan (1987) en de specialisatie tot huisarts in Nijmegen (2007). In de tijd daartussen heb ik gedeeltelijk de opleiding tot tropenarts gedaan (chirurgie, verloskunde, eerste hulp en interne geneeskunde) en vervolgens ben ik gespecialiseerd en werkzaam geweest als bedrijfsarts en een periode thuismoeder geweest voor mijn vier, toen nog jonge, kinderen.

Ik heb de Prinsenhof als praktijk in 2010 overgenomen van mijn voorgangster, Margreet van der Spek-Haan, na een periode waarin we samen in de praktijk werkten. Als praktijkhouder heb ik daarna samen gewerkt met de huisartsen Babette Westerbeek, Kirsti Jakobs,en Rob Wolswijk. Sinds 22 januari 2018 werk ik samen met Anneloes ter Haar als collega in de praktijk.

De afwisseling van het huisartsen vak trekt me aan: je hebt te maken met jongere en oudere patiënten, binnenshuis en buitenshuis werkenden, mensen die op steeds weer verschillende wijzen met ziekte en gezondheid omgaan, ernstig zieke en stervende mensen, maar ook mensen met kleine kwalen, en met zowel psychische als lichamelijke klachten. Deze afwisseling maakt het vak voor mij leuk en interessant. Daarnaast houd ik ook van het doen van chirurgische ingrepen en andere handvaardigheden die nodig zijn in het huisartsen vak.

Ik houd van een open gesprek. Ik ga er vanuit dat u het mij vertelt als u mij niet begrijpt of als ik u onbewust kwets; ik zal dan zeker ingaan op wat u mij vertelt of opnieuw uitleg geven. Mijn motto: een huisarts is dokter voor gewone mensen; en is ook zelf maar gewoon een mens.

 

Sponsoring

Huisartsenpraktijk Prinsenhof sponsort de Heterense zitskiër Niels de Langen.
Hij traint op Papendal voor het neerzetten van een goede prestatie in internationale wedstrijden en hoopt in 2018 te mogen deelnemen aan de Paralympics in Pyeongchang.
Voor meer informatie zie zijn website

Afspraken bij Ketenzorg

Wij willen u erop attent maken dat het de bedoeling is dat u een afspraak maakt bij een praktijkmedewerker als u in het kader van Diabetes Ketenzorg, of CVRM Ketenzorg, bloed hebt laten prikken, of bij COPD Ketenzorg een longfunctie onderzoek hebt laten doen bij het huisartsenlaboratorium SHO.
Deze afspraak moet vrijwel altijd een week na het onderzoek worden gemaakt bij de Praktijkondersteuner, Dideke Bosch.
Uitzondering hierop is bij de Diabetes patiënten de controle drie maanden na de maand waarin zij jarig zijn.
Dan dient er een afspraak gemaakt te worden bij de doktersassistente voor het meten van bloeddruk en gewicht, en aansluitend bij de huisarts voor de jaarcontrole.

Wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u als patiënt bij de huisarts komt, dan wilt u graag zo goed mogelijk behandeld worden. Wat ´zo goed mogelijk´ is, wordt veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van ziekten. Een deel van dit onderzoek is gebaseerd op gegevens die door artsen bij contacten met patiënten worden vastgelegd in de computer (in het Elektronisch Patiënten Dossier).
Het Nivel en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc doen veel wetenschappelijk onderzoek op basis van gegevens uit huisartspraktijken, met als doel de patiëntenzorg in de eerste lijn te verbeteren. Het gaat om grote hoeveelheden gegevens die zonder namen of adressen gestructureerd en veilig worden opgeslagen.
De namen worden daarbij vervangen door codes die alleen bij uw huisarts bekend zijn. De gegevens zijn dus voor de onderzoekers niet herleidbaar tot patiënten.

Uw huisartspraktijk levert ook gegevens voor wetenschappelijk onderzoek aan Nivel en het Radboudumc.
Als u ondanks de maatregelen die getroffen worden om uw privacy te beschermen, toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens, kunt u dat bij de huisarts of assistente kenbaar maken.
In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over het omgaan met uw gegevens door het Radboud.Opent in een nieuw venster

Wijziging Huisartsenpost per 20 april 2015

Vanaf maandag 20 april 2015 zal de Huisartsenpost voor de avond-, nacht en weekenddiensten op verschillende locaties werken.

- Voor de dagdiensten in het weekend, en alle avonddiensten, is de oude locatie open aan de Mr. D.U. Stikkerstraat 122 te Arnhem-Zuid.
Dit betreft dus de openingstijden in het weekend overdag en op feestdagen van 8.00-17.00 uur, en alle avonden van 17.00-23.00 uur

- Voor de nachtdiensten is er een gewijzigde locatie, namelijk Huisartsenpost Velp: Pr. Kennedylaan 100, 6883 AZ Velp (ingang via Waterstraat, afslag Broekstraat = achterzijde ziekenhuis Rijnstate Velp). Hier is ook de dienstapotheek in de nacht gevestigd.

U dient altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de Huisartsenpost: 0900-1598.
Degene die u te woord staat zal de urgentie van uw klacht bepalen en een vervolg met u afspreken. Bij haar kunt u ook navragen op welke locatie u moet zijn als een consult noodzakelijk is.

Bereikbaarheid assistentes

De assistentes zijn bereikbaar van 8.00-11.00 uur.
Alleen voor vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten, kunt u hen ook tussen 13.00-15.30 uur bellen.

Gegevensuitwisseling met uw apotheek voor het bevorderen van uw medicatieveiligheid

Veel medicijnen worden door de nieren verwerkt en uit het lichaam verwijderd. Als iemand een verminderde nierfunctie heeft, kan dit veroorzaken dat een medicijn in een te hoge dosis in het lichaam aanwezig blijft, wat kan leiden tot bijwerkingen en zelfs vergiftigingsverschijnselen. Om dit te voorkomen geven wij het door aan uw apotheek als u een verminderde nierfunctie hebt. Zo kan de apotheker controleren of de dosering van uw medicijn aangepast is aan uw nierfunctie.

Voor sommige medicijnen geldt dat de benodigde dosis afhangt van de ziekte waarvoor het medicijn wordt voorgeschreven. Voor een aantal medicijnen geldt dat er makkelijk bijwerkingen ontstaan. Voor deze medicijnen zijn wij verplicht de indicatie (dit is de ziekte waarvoor het medicijn wordt voorgeschreven) op het recept te vermelden, zodat de apotheker kan controleren of u niet een onnodig hoge dosering krijgt voorgeschreven van uw arts.

Door deze voorzorgsmaatregelen proberen wij samen met uw apotheek de veiligheid van uw medicatie voor u te waarborgen.
Hebt u hier bezwaar tegen, meldt dit dan aan uw huisarts of de assistente.

Elektronisch Patiënten Portaal

Vanaf 8-12-2014 bieden wij onze patiënten de mogelijkheid om elektronisch herhaalrecepten aan te vragen, elektronisch afspraken te maken bij de huisartsen en assistentes, en eConsulten te voeren met huisartsen en Praktijkondersteuner.

Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich registreren via www.praktijkprinsenhof.uwartsonline.nl (opent in een nieuw venster), of via de pagina Patiënten Portaal van onze website.

Na het invullen van uw gegevens ontvangt u een link ter bevestiging van de registratie. Vanwege bescherming van de privacy van onze patiënten wordt u vervolgens als u de link aanklikt, gevraagd zich bij de balie te melden met uw paspoort of identiteitskaart en uw in blokletters geschreven emailadres. De assistente controleert dan of u degene bent die zich wil registreren voor het werken met uw medische gegevens. Als alles klopt, koppelt zij uw accountgegevens aan uw medische gegevens. Ter bevestiging ontvangt u hiervan een e-mail.

Vervolgens kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van het Patiënten Portaal. Iedere keer dat u inlogt om een herhaalrecept aan te vragen, een afspraak te maken of een eConsult te starten, wordt u een unieke sessiecode toegestuurd als extra beveiliging. Deze komt op het emailadres binnen dat aan uw account gekoppeld is. Nadat u deze code hebt ingevoerd kunt u gebruik maken van de functies van het Patiënten Portaal. Mocht u deze sessiecode niet binnen krijgen, controleer dan eerst of deze in uw spamfilter is blijven hangen en voeg de site toe aan de lijst met vertrouwde websites.
Vanzelfsprekend is bij spoed telefonisch contact met de praktijk geboden, dus dan geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden!
We hopen met deze service onze patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn!

Start PreventieConsult

Vanaf 1 juli 2014 zijn we in onze praktijk gestart met het aanbieden van het PreventieConsult. Het PreventieConsult bestaat uit een risicotest waarmee mensen een inschatting krijgen van hun risico op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes (suikerziekte) of nierschade.
Bent u 45 jaar of ouder en neemt u geen deel aan één van de zorgprogramma´s voor hart- en vaatziekten of diabetes mellitus?
Vraagt u zich af hoe groot uw risico is op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade? Dan kunt u de risicotest doen.
U kunt de risicotest digitaal doen. Kies ´risicotest´, of vraag bij de praktijkassistente om de schriftelijke versie. De test duurt ongeveer 5 minuten.

Bent u een man ouder dan 60 jaar, of vrouw ouder dan 65 jaar? U hoeft geen risicotest te doen, uw risico is dan al verhoogd.
Uit de risicotest komt een score. Is de score ´niet verhoogd of licht verhoogd´, dan volgt een leefstijladvies. Hiermee kunt u zelf uw risico verkleinen. U hoeft dan niet naar de huisarts.
Als u door uw leeftijd al een verhoogd risico hebt, of uit de risicotest komt een ´verhoogd risico´, dan kunt u een afspraak maken bij de praktijkassistente. Uw risico wordt dan verder in kaart gebracht. Uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten. Als uw risico inderdaad verhoogd is, krijgt u een aanvraag mee voor bloed- en urine onderzoek op cholesterol, bloedglucose en nierfunctie. Let op: bloed- en urine onderzoek gaat ten koste van uw eigen bijdrage aan de zorgverzekering.

De assistente maakt met u een vervolgafspraak voor het PreventieConsult bij Dideke Bosch, de Praktijkondersteuner. De Praktijkondersteuner bespreekt met u de hoogte van het risico en wat dit voor u betekent. Zij geeft uitleg over de behandelopties.
Zo nodig volgt er een volgende afspraak en indien nodig verwijst zij door naar één van de huisartsen.

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Prinsenhof

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Prinsenhof hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.
Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
Ons privacyreglementOpent in een nieuw venster kunt u inzien en eventueel printen.

Uitslagen van laboratoriumonderzoek of Röntgenfoto´s

In onze praktijk geldt als standaardregel dat u zelf moet bellen met de assistente over de uitslag van laboratoriumonderzoek en Röntgenfoto´s, tenzij uitdrukkelijk door de huisarts met u iets anders is afgesproken.
Dit kan bijvoorbeeld de afspraak zijn dat u op het spreekuur terugkomt voor het bespreken van de uitslagen en het verdere beleid, en het zo nodig doen van verder (lichamelijk) onderzoek; of dat de huisarts met u een terugbel afspraak heeft gemaakt voor het bespreken van uitslagen en beleid (waarbij de huisarts u zal bellen).
In alle andere gevallen dient u zelf initiatief te nemen om de uitslagen te achterhalen.
Reden hiervoor is dat mensen niet altijd makkelijk telefonisch te bereiken zijn door werk, scholing, etc.
Het zou de huisartsen teveel tijd kosten om iedereen zelf te proberen te bellen.

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

De landelijke zorginfrastructuur:
is een speciaal en beveiligd netwerk voor uitwisseling van medische gegevens van patiënten tussen zorgverleners.
Dit is met name bedoeld voor situaties waarin u mogelijk zelf niet de benodigde informatie kunt geven, bijvoorbeeld bij een medisch spoedgeval.
Daarom is er een informatiefolder met daarin een toestemmingsformulier ontwikkeld, waarop u voor uzelf en voor de kinderen tot 16 jaar die onder uw voogdij vallen, kunt aangeven of u deze toestemming al of niet wilt geven.
Deze toestemming registreren wij in uw patiëntendossier.
Als u geen toestemming geeft, kan geen enkele andere zorgverlener informatie van u opvragen, ook niet in noodgevallen. Als u wel toestemming geeft, kan een andere zorgverlener, als daar noodzaak voor is, de belangrijkste zaken, zoals bijvoorbeeld uw medicatie en allergieën opvragen.
Op de website www.vzvz.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp. Als u behoefte hebt aan een extra toestemmingsformulier, kunt u dat hier downloaden.
Wij verzoeken het ingevulde en ondertekende formulier zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren, ook als u geen toestemming voor gegevensuitwisseling geeft.

Wachttijden

Wachten is zowel voor u als voor ons vervelend.
Hier kunt u lezen wat wij en u samen kunnen doen om wachten zoveel mogelijk te voorkomen of bekorten.
:.  Aanbeveling   .:.  Disclaimer   .:.  Sitemap  .:

© Huisartsenpraktijk Prinsenhof 2009-2018


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.


Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

0900-1598


Huisartsen-
praktijk Prinsenhof

Prinsenhof 8
6666 CB HETEREN


Telefoon

026-4723520

Fax

026-4743162

Spoed

026-4723520 (keuze 1)

Pagina geladen in 0.0016 seconde
Hosting door HeRiAn Internetdiensten Nijkerk