U bent hier: » startpunt website » actueel

Huisartsenpraktijk

Prinsenhof

Zoekt u een huisarts in Heteren? Kijk eens bij Huisartsenpraktijk Prinsenhof te Heteren in de gemeente Overbetuwe.
Persoonlijk contact, laagdrempelige zorg. Uw huisarts in Heteren!

Bent u inwoner van Driel, Homoet of Randwijk? Ook dan bent u welkom bij de Huisartsenpraktijk Prinsenhof te Heteren.

Actueel

Nieuwe datum vaccineren Astra-Zeneca

De vaccinatie met het vaccin AstraZeneca gaan we voortzetten op zaterdag 27 maart 2021.

De tijden die op de eerder verstuurde uitnodiging zijn genoemd blijven ongewijzigd. Dus alleen de datum wijzigt.
De datum voor de tweede vaccinatie blijft gelijk: zaterdag 12 juni 2021.

Start astma Ketenzorg

Per januari 2021 start de praktijk met een speciaal programma voor de begeleiding van astma patiënten.
Dit programma wordt door onze praktijkondersteuner Dideke Bosch onder supervisie van de huisartsen uitgevoerd. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de voorbereidingen hiervoor. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen worden door ons rondom de maand van hun geboorte benaderd.
Door mensen met astma regelmatig te controleren op klachten van het astma en de juiste behandeling daarvan, willen we bijdragen aan een zo onbeperkt en gezond mogelijk leven van onze patiënten en het voorkomen van ziekenhuisopnames door het astma.

Maatschap Huisartsenpraktijk Prinsenhof

Per 1 januari 2021 is de goede samenwerking tussen de huisartsen Elly Kreikamp-van Baast en Anneloes Bruijns-ter Haar ook formeel vastgelegd; vanaf die datum zijn zij beiden eigenaren van de praktijk.
Dit is goed nieuws met betrekking tot de continuïteit van de praktijk. Een periode van wisselingen van huisartsen is hiermee afgesloten. Voor de dagelijkse gang van zaken verandert er verder niets voor patiënten; de huisartsen blijven gewoon werkzaam zoals u de afgelopen jaren al van ons gewend was.

Afb.: Elly Kreikamp-van Baast Afb.: Anneloes ter Haar

Uw Zorg online

Online uw zorg regelen wanneer het u uitkomt? Altijd toegang tot uw medische gegevens? Gebruik de Uw Zorg online app en de beveiligde patiëntenomgeving op onze website.
Veilig, betrouwbaar en snel. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://praktijkprinsenhof.uwzorgonline.nl (opent in een nieuw venster).

Maar u kunt natuurlijk ook informeren bij één van onze assistentes als u een bezoek brengt aan onze praktijk.

Resultaten patiëntenenquête praktijk 2018-2020

Uit deze enquête kwam naar voren dat onze patiënten over het algemeen (zeer) tevreden zijn over het functioneren van de praktijk.
Wij zijn natuurlijk heel blij dat u zo over ons denkt. Als verbeterpunt kwam naar voren het aankondigen van de vakanties van de vaste huisartsen en het aankondigen van waarnemend huisartsen die de vakantievierders vervangen.
Wij nemen dit mee in de planning van de verbeterpunten. Een ander punt betrof het klimaat in de wachtkamer; inmiddels is deze voorzien van airconditioning.
Als u belangstelling heeft om de resultaten van de enquête te bekijken, dan kunt u deze hierOpent in een nieuw venster inzien.

Wat te doen met vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over het coronavirus?

Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt.
Contact opnemen met onze praktijk kan via de telefoon en het patiënten portaal. Het is niet mogelijk om direct naar de praktijk te komen.

De doktersassistente en/hof de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen.

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost tijdens Coronacrisis


Corona opt in schema Landelijk Schakel Punt Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.
Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt.
Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis. Persoonlijke keuze vastleggen Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

- U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of
- U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of
- U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.
Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

Coronavirus

In verband met de uitbraak van het Coronavirus hebben wij onze werkwijze aangepast.
Wij beperken de contacten met patiënten zoveel mogelijk, om besmetting van patiënten onderling en besmetting en uitval van zorgverleners zo goed mogelijk te voorkomen.

Wij verzoeken u daarom alleen telefonisch (´s ochtends tussen 8.00 en 11.00u) of via eConsult (dit laatste alleen voor niet spoedeisende zaken!) contact met de praktijk op te nemen en niet naar de balie te komen.
De assistente zal nagaan of een consult of telefonisch contact met de huisarts noodzakelijk is, of een visite.
Dit betekent dat de zorg voor chronische ziekten als diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en COPD zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld wordt.
U kunt daarvoor de assistente bellen om een afspraak in te plannen.

Mensen met een mogelijke Coronavirus besmetting zullen wij zoveel mogelijk zien aan het eind van onze spreekuren, zodat de patiëntenstromen elkaar niet kruisen.
Ook zal hen gevraagd worden te wachten voor de uitgang van de spreekkamers aan de achterzijde van de praktijk.
Dan hoeven zij niet in contact te komen met patiënten die voor andere klachten komen.
De huisarts zal patiënten met luchtwegklachten onderzoeken in beschermende kleding. Dit om zichzelf en andere patiënten niet te besmetten.

Voor vragen over het Coronavirus verzoeken wij u eerst de website www.Thuisarts.nl en www.rivm.nl te raadplegen alvorens met ons te bellen.
Wij rekenen op uw medewerking en begrip.
Met vriendelijke groet,

Het team van Huisartsenpraktijk Prinsenhof

Wijziging Huisartsenpost per januari 2019

- Voor de dagdiensten in het weekend en alle avonddiensten blijft de locatie open aan de Mr. D.U. Stikkerstraat 122 te Arnhem-Zuid.
Dit betreft dus de openingstijden in het weekend overdag en op feestdagen van 8.00-17.00 uur, en alle avonden van 17.00-23.00 uur

- Voor de nachtdiensten (tussen 23.00 uur en de volgende dag 8.00 uur) is vanaf maandag 21 januari 2019 Huisartsenpost Arnhem-Noord geopend.
Deze bevindt zich bij de spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate. Hier is ook de dienstapotheek in de nacht gevestigd.

U dient altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de Huisartsenpost: 0900-1598.
Degene die u te woord staat zal de urgentie van uw klacht bepalen en een vervolg met u afspreken.
Bij haar kunt u ook navragen op welke locatie u moet zijn als een consult noodzakelijk is.

Afspraken bij Ketenzorg

Wij willen u erop attent maken dat het de bedoeling is dat u een afspraak maakt bij een praktijkmedewerker als u in het kader van Diabetes Ketenzorg, of CVRM Ketenzorg, bloed hebt laten prikken, of bij COPD Ketenzorg een longfunctie onderzoek hebt laten doen bij het huisartsenlaboratorium SHO.
Deze afspraak moet vrijwel altijd een week na het onderzoek worden gemaakt bij de Praktijkondersteuner, Dideke Bosch.
Uitzondering hierop is bij de Diabetes patiënten de controle drie maanden na de maand waarin zij jarig zijn.
Dan dient er een afspraak gemaakt te worden bij de doktersassistente voor het meten van bloeddruk en gewicht, en aansluitend bij de huisarts voor de jaarcontrole.

Wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u als patiënt bij de huisarts komt, dan wilt u graag zo goed mogelijk behandeld worden. Wat ´zo goed mogelijk´ is, wordt veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van ziekten. Een deel van dit onderzoek is gebaseerd op gegevens die door artsen bij contacten met patiënten worden vastgelegd in de computer (in het Elektronisch Patiënten Dossier).
Het Nivel en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc doen veel wetenschappelijk onderzoek op basis van gegevens uit huisartspraktijken, met als doel de patiëntenzorg in de eerste lijn te verbeteren. Het gaat om grote hoeveelheden gegevens die zonder namen of adressen gestructureerd en veilig worden opgeslagen.
De namen worden daarbij vervangen door codes die alleen bij uw huisarts bekend zijn. De gegevens zijn dus voor de onderzoekers niet herleidbaar tot patiënten.

Uw huisartspraktijk levert ook gegevens voor wetenschappelijk onderzoek aan Nivel en het Radboudumc.
Als u ondanks de maatregelen die getroffen worden om uw privacy te beschermen, toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens, kunt u dat bij de huisarts of assistente kenbaar maken.
In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over het omgaan met uw gegevens door het Radboud.Opent in een nieuw venster

Gegevensuitwisseling met uw apotheek voor het bevorderen van uw medicatieveiligheid

Veel medicijnen worden door de nieren verwerkt en uit het lichaam verwijderd. Als iemand een verminderde nierfunctie heeft, kan dit veroorzaken dat een medicijn in een te hoge dosis in het lichaam aanwezig blijft, wat kan leiden tot bijwerkingen en zelfs vergiftigingsverschijnselen. Om dit te voorkomen geven wij het door aan uw apotheek als u een verminderde nierfunctie hebt. Zo kan de apotheker controleren of de dosering van uw medicijn aangepast is aan uw nierfunctie.

Voor sommige medicijnen geldt dat de benodigde dosis afhangt van de ziekte waarvoor het medicijn wordt voorgeschreven. Voor een aantal medicijnen geldt dat er makkelijk bijwerkingen ontstaan. Voor deze medicijnen zijn wij verplicht de indicatie (dit is de ziekte waarvoor het medicijn wordt voorgeschreven) op het recept te vermelden, zodat de apotheker kan controleren of u niet een onnodig hoge dosering krijgt voorgeschreven van uw arts.

Door deze voorzorgsmaatregelen proberen wij samen met uw apotheek de veiligheid van uw medicatie voor u te waarborgen.
Hebt u hier bezwaar tegen, meldt dit dan aan uw huisarts of de assistente.

Elektronisch Patiënten Portaal

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om elektronisch herhaalrecepten aan te vragen, elektronisch afspraken te maken bij de huisartsen en assistentes, en eConsulten te voeren met huisartsen en Praktijkondersteuner.

Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich registreren via https://praktijkprinsenhof.uwzorgonline.nl (opent in een nieuw venster), of via de pagina Patiënten Portaal van onze website.

Na het invullen van uw gegevens ontvangt u een link ter bevestiging van de registratie. Vanwege bescherming van de privacy van onze patiënten wordt u vervolgens als u de link aanklikt, gevraagd zich bij de balie te melden met uw paspoort of identiteitskaart en uw in blokletters geschreven emailadres. De assistente controleert dan of u degene bent die zich wil registreren voor het werken met uw medische gegevens. Als alles klopt, koppelt zij uw accountgegevens aan uw medische gegevens. Ter bevestiging ontvangt u hiervan een e-mail.

Vervolgens kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van het Patiënten Portaal. Iedere keer dat u inlogt om een herhaalrecept aan te vragen, een afspraak te maken of een eConsult te starten, wordt u een unieke sessiecode toegestuurd als extra beveiliging. Deze komt op het emailadres binnen dat aan uw account gekoppeld is. Nadat u deze code hebt ingevoerd kunt u gebruik maken van de functies van het Patiënten Portaal. Mocht u deze sessiecode niet binnen krijgen, controleer dan eerst of deze in uw spamfilter is blijven hangen en voeg de site toe aan de lijst met vertrouwde websites.
Vanzelfsprekend is bij spoed telefonisch contact met de praktijk geboden, dus dan geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden!
We hopen met deze service onze patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn!

PreventieConsult

We bieden in onze praktijk het PreventieConsult. Het PreventieConsult bestaat uit een risicotest waarmee mensen een inschatting krijgen van hun risico op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes (suikerziekte) of nierschade.
Bent u 45 jaar of ouder en neemt u geen deel aan één van de zorgprogramma´s voor hart- en vaatziekten of diabetes mellitus?
Vraagt u zich af hoe groot uw risico is op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade? Dan kunt u de risicotest doen.
U kunt de risicotest digitaal doen. Kies ´risicotest´, of vraag bij de praktijkassistente om de schriftelijke versie. De test duurt ongeveer 5 minuten.

Bent u een man ouder dan 60 jaar, of vrouw ouder dan 65 jaar? U hoeft geen risicotest te doen, uw risico is dan al verhoogd.
Uit de risicotest komt een score. Is de score ´niet verhoogd of licht verhoogd´, dan volgt een leefstijladvies. Hiermee kunt u zelf uw risico verkleinen. U hoeft dan niet naar de huisarts.
Als u door uw leeftijd al een verhoogd risico hebt, of uit de risicotest komt een ´verhoogd risico´, dan kunt u een afspraak maken bij de praktijkassistente. Uw risico wordt dan verder in kaart gebracht. Uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten. Als uw risico inderdaad verhoogd is, krijgt u een aanvraag mee voor bloed- en urine onderzoek op cholesterol, bloedglucose en nierfunctie. Let op: bloed- en urine onderzoek gaat ten koste van uw eigen bijdrage aan de zorgverzekering.

De assistente maakt met u een vervolgafspraak voor het PreventieConsult bij Dideke Bosch, de Praktijkondersteuner. De Praktijkondersteuner bespreekt met u de hoogte van het risico en wat dit voor u betekent. Zij geeft uitleg over de behandelopties.
Zo nodig volgt er een volgende afspraak en indien nodig verwijst zij door naar één van de huisartsen.

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Prinsenhof

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Prinsenhof hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.
Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
Ons privacyreglementOpent in een nieuw venster kunt u inzien en eventueel printen.

Uitslagen van laboratoriumonderzoek of Röntgenfoto´s

In onze praktijk geldt als standaardregel dat u zelf moet bellen met de assistente over de uitslag van laboratoriumonderzoek en Röntgenfoto´s, tenzij uitdrukkelijk door de huisarts met u iets anders is afgesproken.
Dit kan bijvoorbeeld de afspraak zijn dat u op het spreekuur terugkomt voor het bespreken van de uitslagen en het verdere beleid, en het zo nodig doen van verder (lichamelijk) onderzoek; of dat de huisarts met u een terugbel afspraak heeft gemaakt voor het bespreken van uitslagen en beleid (waarbij de huisarts u zal bellen).
In alle andere gevallen dient u zelf initiatief te nemen om de uitslagen te achterhalen.
Reden hiervoor is dat mensen niet altijd makkelijk telefonisch te bereiken zijn door werk, scholing, etc.
Het zou de huisartsen teveel tijd kosten om iedereen zelf te proberen te bellen.

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

De landelijke zorginfrastructuur:
is een speciaal en beveiligd netwerk voor uitwisseling van medische gegevens van patiënten tussen zorgverleners.
Dit is met name bedoeld voor situaties waarin u mogelijk zelf niet de benodigde informatie kunt geven, bijvoorbeeld bij een medisch spoedgeval.
Daarom is er een informatiefolder met daarin een toestemmingsformulier ontwikkeld, waarop u voor uzelf en voor de kinderen tot 16 jaar die onder uw voogdij vallen, kunt aangeven of u deze toestemming al of niet wilt geven.
Deze toestemming registreren wij in uw patiëntendossier.
Als u geen toestemming geeft, kan geen enkele andere zorgverlener informatie van u opvragen, ook niet in noodgevallen. Als u wel toestemming geeft, kan een andere zorgverlener, als daar noodzaak voor is, de belangrijkste zaken, zoals bijvoorbeeld uw medicatie en allergieën opvragen.
Op de website www.vzvz.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp. Als u behoefte hebt aan een extra toestemmingsformulier, kunt u dat hier downloaden.
Wij verzoeken het ingevulde en ondertekende formulier zo spoedig mogelijk bij ons in te leveren, ook als u geen toestemming voor gegevensuitwisseling geeft.
:.  Aanbeveling   .:.  Disclaimer   .:.  Sitemap  .:

© Huisartsenpraktijk Prinsenhof 2009-2021  |  KvK nummer: 80731848


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.


Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

0900-1598


Huisartsen-
praktijk Prinsenhof

Prinsenhof 8
6666 CB HETEREN


Telefoon

026-4723520

Fax

026-4743162

Spoed

026-4723520 (keuze 1)

Pagina geladen in 0.0025 seconde
Hosting door HeRiAn Internetdiensten Nijkerk