Huisartsenpraktijk Prinsenhof

Telefoon pictogram   026 – 472 35 20     Telefoon pictogram  spoed: 026 – 472 35 20 – toets 1

 


Praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) neemt een aantal taken van de huisarts over, zoals de zorg voor mensen met een chronische aandoening, bv suikerziekte (diabetes), hoge bloeddruk, hart-en vaatziekten en longziekten (astma en COPD). Hiervoor zijn speciale zorgprogramma’s ontwikkeld. We noemen dit ketenzorg. De POH werkt nauw samen met de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Voorbeelden van de taken van de POH-S

• Samen bespreken van uw klachten en medische voorgeschiedenis.
• Voert lichamelijk onderzoek uit en medische handelingen.
• Geeft advies over een gezonde leefstijl. Samen maakt u een plan van aanpak.
• Schrijft medicijnen voor indien nodig (onder supervisie van de huisarts).
• Geeft begeleiding bij het nemen van medicijnen en het omgaan met de aandoening.
• Overlegt indien nodig met de huisarts en andere zorgverleners en verwijst indien nodig ook door.
• Geeft begeleiding bij het stoppen met roken.
• Voert preventie consulten uit.

Preventie consulten zijn bedoeld voor mensen ouder dan 45 jaar die willen weten of ze een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten, suikerziekte of nierziekten. Na een uitgebreid bloedonderzoek bespreekt de POH de uitslagen en meet de bloeddruk. Daarna kan er een risicoschatting worden gemaakt. Bij een verhoogd risico geeft de POH adviezen om het risico te verlagen.
Wilt u liever zelf eerst meer lezen, kijk dan op Ik wil weten wat mijn risico op hart- en vaatziekten is van Thuisarts.nl Opent in een nieuw venster

Voordelen van begeleiding door de praktijkondersteuner:

• De praktijkondersteuner heeft meer tijd voor u dan de huisarts en heeft zich gespecialiseerd in de chronische zorg en gezonde leefstijl.
• De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
• De praktijkondersteuner heeft een beroepsgeheim.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg (POH-GGZ)

Psychische problemen

Hebt u psychische problemen?
Zoals: overbelasting, somberheid, rouw, piekeren, angst of relatieproblemen.
Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner-GGZ.

De praktijkondersteuner-GGZ

De praktijkondersteuner kijkt in het eerste gesprek naar de problemen en uw hulpvraag.
Daarna maken we samen een plan. Soms bent u geholpen met begeleiding van de praktijkondersteuner. Dat kan met gesprekken op de praktijk. We gebruiken ook EHealth, dat is zorg via internet.
Er zijn verschillende programma’s die u thuis kunt volgen.

Andere hulp

Soms is begeleiding van de praktijkondersteuner niet voldoende. Dan is een verwijzing naar andere hulp nodig. Dit zal de praktijkondersteuner dan met u bespreken.

Voordelen van begeleiding door de praktijkondersteuner GGZ:

• De afspraken zijn langer dan bij de huisarts, er is dus meer tijd voor u.
• De praktijkondersteuner heeft veel kennis van de geestelijke gezondheidszorg.
• De praktijkondersteuner weet welke andere hulp er in de omgeving is.
• De begeleiding valt onder de huisartsenzorg. Er zijn voor u geen extra kosten.
• De praktijkondersteuner heeft beroepsgeheim.

Contactgegevens Praktijk Prinsenhof   

Huisartsenpraktijk Prinsenhof
Prinsenhof 8
6666 CB Heteren

Contactgegevens Huisartsenpost Arnhem   

Huisartsenpost Arnhem
Voor avond, nacht en weekenddienst:
026 – 389 96 96

Vrijdag, 12 Juli 2024  -  © Huisartspraktijk Prinsenhof 2009 - 2024
Ontwerp door Praktijk Prinsenhof Heteren
Technische realisatie en hosting door HeRiAn® Internetdiensten NijkerkOntwerp en onderhoud door HeRiAn® internetdiensten Nijkerk.
Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn® internetdiensten te Nijkerk.
Voor o.a. webdesign, hosting, domeinnaamregistratie en merkrecht. Ook voor Particulier, MKB en Overheid
http://www.herian.info