U bent hier: » startpunt website » praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk

Prinsenhof

Zoekt u een huisarts in Heteren? Kijk eens bij Huisartsenpraktijk Prinsenhof te Heteren in de gemeente Overbetuwe.
Persoonlijk contact, laagdrempelige zorg. Uw huisarts in Heteren!

Bent u inwoner van Driel, Homoet of Randwijk? Ook dan bent u welkom bij de Huisartsenpraktijk Prinsenhof te Heteren.

Praktijkinformatie

Lees Aanpassing werkwijze Praktijk Prinsenhof i.v.m. Corona virus

Praktijkfolder

Om de patiënten goed te informeren hebben we een praktijkfolder gemaakt. In deze folder hebben we alle relevante informatie opgenomen. U kunt de folder Opent in een nieuw venster inzien en eventueel printen.

Openingstijden

 • Op werkdagen van 8.00-12.30 en 13.00-17.00 uur. Tijdens de middagpauze kunt u de praktijk alleen voor spoedgevallen telefonisch bereiken
 • Buiten deze uren kunt u voor spoedeisende zorgvragen terecht bij de Huisartsenpost.
  Tel.: 026 - 389 96 96.

  Bezoekadres: Wagnerlaan 55 Arnhem (naast de Spoedeisende Hulp in Rijnstate)
  Dagelijks open van 17.00 tot 08.00 uur, Weekenden en feestdagen 24 uur per dag
  of
  Mr. D. U. Stikkerstraat 122 Arnhem
  Dagelijks open van 17.00 tot 23.00 uur, Weekenden en feestdagen van 0800-2300 uur
  of
  Hunneveldweg 14b Zevenaar
  Dagelijks open van 17.00 tot 23.00 uur, Weekenden en feestdagen van 08.00-23.00 uur

  U hoort van de assistente op welke locatie u moet zijn.

Afspraken

 • Spreekuur uitsluitend op afspraak
 • U kunt tussen 8.00 en 11.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur bellen met 026-4723520 voor het maken van afspraken voor het (terugbel-)spreekuur en het aanvragen van visites
 • Bel bij levensbedreigende of ernstige aandoeningen het spoednummer: 026-4723520 keuze 1. De assistente neemt dit nummer altijd met voorrang op. Bij levensbedreigende aandoeningen mag u ook 112 bellen.

Om de spreekuren met zo min mogelijk wachttijd te laten verlopen, zal de assistente u vragen waarvoor u de dokter wilt spreken. Zij kan dan de benodigde tijd zo goed mogelijk inplannen.
De assistente is net als de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wij verzoeken u bij verhindering een afspraak tijdig af te zeggen. Dit is minimaal 24 uur van tevoren.

Webagenda huisarts (opent in een nieuw venster)
Webagenda (via het online Patiënten Portaal)
Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts of assistente en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt.

 

Telefonisch spreekuur

U kunt bij de assistente tussen 8.00 en 11.00 uur een terugbelafspraak met de huisarts maken via 026-4723520.
De huisarts neemt in de loop van de dag contact met u op. Zorgt u a.u.b. wel dat het nummer waarop u bereikbaar bent bij ons bekend is.

Bereikbaarheid assistentes

De assistente is voor al uw vragen bereikbaar van 8.00-11.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur via 026-4723520. Alleen voor vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten kunt u haar ook tussen 13.00-15.30 uur bellen.

Visites

 • Bij ernstig ziek zijn
 • Bij slecht ter been zijn
 • Telefonisch aanvragen voor 11.00 uur via 026-4723520

Spoedgevallen

 • aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn
 • zeer ernstige pijn
 • ernstig ziek zijn
 • uitstel van behandeling zal leiden tot blijvende beperkingen
 • voor spoedgevallen kunt u bellen met 026-4723520 keuze 1

De assistente is opgeleid om deze klachten te onderscheiden van de niet spoedeisende klachten. Als de assistente twijfelt, zal zij met de huisarts overleggen, zodat u van tijdige hulp verzekerd bent.

Herhaalrecepten aanvragen

 • Telefonisch door het inspreken van de herhaalreceptenlijn via 026-4723520 keuze 2. Hier vind u het instruktiekaartje Opent in een nieuw venster om te zien welke gegevens u moet inspreken. Dit kan 24 uur per etmaal
 • Door het inleveren van het lege doosje in de receptenbrievenbus in het tochtportaal van de praktijk (niet tijdens de middagpauze)
 • Uitsluitend voor chronische medicatie
 • Recepten voor 11.00 uur aangevraagd kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur bij de apotheek worden afgehaald

Receptenservice (opent in een nieuw venster)
Receptservice (via het online Patiënten Portaal)
Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang herinneringen indien u uw medicatie opnieuw nodig heeft.

 

Elektronisch Patiënten Portaal

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om elektronisch herhaalrecepten aan te vragen, elektronisch afspraken te maken bij de huisartsen en assistentes, en eConsulten te voeren met huisartsen en Praktijkondersteuner.

Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich registreren via https://praktijkprinsenhof.uwzorgonline.nl (opent in een nieuw venster), of via de pagina Patiënten Portaal van onze website.

Na het invullen van uw gegevens ontvangt u een link ter bevestiging van de registratie. Vanwege bescherming van de privacy van onze patiënten wordt u vervolgens als u de link aanklikt, gevraagd zich bij de balie te melden met uw paspoort of identiteitskaart en uw in blokletters geschreven e-mailadres. De assistente controleert dan of u degene bent die zich wil registreren voor het werken met uw medische gegevens.
Als alles klopt, koppelt zij uw accountgegevens aan uw medische gegevens. Ter bevestiging ontvangt u hiervan een e-mail.

Vervolgens kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van het Patiënten Portaal. Iedere keer dat u inlogt om een herhaalrecept aan te vragen, een afspraak te maken of een eConsult te starten, wordt u een unieke sessiecode toegestuurd als extra beveiliging. Deze komt op het e-mailadres binnen dat aan uw account gekoppeld is. Nadat u deze code hebt ingevoerd kunt u gebruik maken van de functies van het Patiënten Portaal. Mocht u deze sessiecode niet binnen krijgen, controleer dan eerst of deze in uw spamfilter is blijven hangen en voeg de site toe aan de lijst met vertrouwde websites.
Vanzelfsprekend is bij spoed telefonisch contact met de praktijk geboden, dus dan geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden!

Uitslagen van laboratoriumonderzoek of Röntgenfoto´s

In onze praktijk geldt als standaardregel dat u zelf moet bellen met de assistente over de uitslag van laboratoriumonderzoek en Röntgenfoto´s. Dit kan van 8.00-11.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur. Dit geldt niet in het geval dat de huisarts uitdrukkelijk iets anders met u heeft afgesproken.
Dit kan bijvoorbeeld de afspraak zijn dat u op het spreekuur terugkomt voor het bespreken van de uitslagen en het verdere beleid, en het zo nodig doen van verder (lichamelijk) onderzoek; of dat de huisarts met u een terugbel afspraak heeft gemaakt voor het bespreken van uitslagen en beleid (waarbij de huisarts u zal bellen).
In alle andere gevallen dient u zelf initiatief te nemen om de uitslagen te achterhalen. Reden hiervoor is dat mensen niet altijd makkelijk telefonisch te bereiken zijn door werk, scholing, etc. Het zou de huisartsen teveel tijd kosten om iedereen zelf te proberen te bellen.

Medische verklaringen

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen.
Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat die geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.
Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kan die een onafhankelijk arts aanwijzen of door de medisch adviseur van de instantie informatie laten opvragen.
Hier vindt u de toelichting van de KNMG Opent in een nieuw venster over de medische verklaring.

De Huisartsenpost

 • Voorziening voor spoedeisende huisartsenzorg in de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen.
 • Uitsluitend na telefonische afspraak
 • Telefoon: 026 - 389 96 96
 • Bezoekadres: Wagnerlaan 55 Arnhem (naast de Spoedeisende Hulp in Rijnstate). Dagelijks open van 17.00 tot 08.00 uur, Weekenden en feestdagen 24 uur per dag
  of
  Mr. D. U. Stikkerstraat 122 Arnhem. Dagelijks open van 17.00 tot 23.00 uur, Weekenden en feestdagen van 0800-2300 uur
  of
  Hunneveldweg 14b Zevenaar. Dagelijks open van 17.00 tot 23.00 uur, Weekenden en feestdagen van 08.00-23.00 uur

Beleid bij mogelijke blaasontsteking

Als u klachten hebt die mogelijk kunnen passen bij een blaasontsteking (pijn bij het plassen, steeds kleine beetjes plassen, vaak plassen, pijn in midden van onderbuik of in de nierstreek, al of niet gepaard met koorts) kun u hierOpent in een nieuw venster de vragenlijst urineweginfecties downloaden en ingevuld inleveren bij de balie van de praktijk, samen met een potje verse ochtendurine.
Instructies voor het juist opvangen en bewaren van de ochtendurine vindt u hier Opent in een nieuw venster.
De assistente kijkt de urine na en bespreekt de uitslag van het onderzoek en de vragenlijst met de huisarts.
U kunt haar dan later op de dag bellen over de eventueel noodzakelijke behandeling en controle, en of een spreekuurbezoek noodzakelijk is.

Zorg voor patiënten met suikerziekte (Diabetes Mellitus)

In Huisartsenpraktijk Prinsenhof loopt sinds een aantal jaren een speciaal programma voor de behandeling en begeleiding van patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Huisarts en Praktijkondersteuner werken hierin samen met diëtist, pedicure, podotherapeut en laboratorium om de patiënt met suikerziekte in een zo goed mogelijke conditie te houden en complicaties van de ziekte, zoals oog-, nier-, hart-, zenuw- en voetproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

In overleg met u wordt u, zodra suikerziekte bij u is vastgesteld, aangemeld bij het Huisartsenlaboratorium SHO en de Ketenzorg Arnhem, zodat u automatisch vier maal per jaar wordt opgeroepen voor bloedonderzoek, en eenmaal per twee jaar voor oogcontrole, de zogenaamde fundusfoto.
Een week nadat u het bloedonderzoek hebt gehad, maakt u een afspraak bij de Praktijkondersteuner voor suikerziekte, mw. Bosch. Zij bespreekt de uitslagen met u, praat over uw klachten en problemen rond de suikerziekte, en geeft u leefstijladviezen.
Eenmaal per jaar doet zij ook onderzoek van uw voeten om complicaties op tijd te kunnen ontdekken en behandelen. Aanpassing van de behandeling van uw suikerziekte gebeurt in overleg met superviserend huisarts Kreikamp.
Eenmaal per jaar wordt u ook door de huisarts gecontroleerd. Hierbij komen met name de eventuele complicaties van suikerziekte op hart en bloedvaten, gezichtsvermogen en seksueel gebied aan de orde. Bij dit alles is er ook aandacht voor bloeddruk, cholesterolgehalte van het bloed en nierfunctie.

Mocht behandeling met alleen leefstijlaanpassing en tabletten niet meer voldoende zijn om de suikerziekte goed te regelen, dan kunt u binnen Huisartsenpraktijk Prinsenhof ook op insuline worden ingesteld. Huisartsen en Praktijkondersteuner zijn hiertoe opgeleid.

Zorg voor patiënten met de longziekte COPD

In Huisartsenpraktijk Prinsenhof loopt sinds 1 oktober 2011 een speciaal programma voor de behandeling en begeleiding van patiënten met COPD, ook bekend als longemfyseem. Het programma heet: "Living well with COPD".
Huisarts, Praktijkondersteuner en patiënt werken hierin samen om uw longen in een zo goed mogelijke conditie te houden en het aantal benauwdheidsaanvallen zoveel mogelijk te beperken. Zelfmanagement speelt in dit programma een grote rol. Hierbij wordt u geleerd hoe u uw gezondheid kunt optimaliseren.

In overleg met u wordt u, zodra COPD bij u is vastgesteld, aangemeld bij de Ketenzorg regio Arnhem. Een tot vijf maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een afspraak.
Zo nodig doet u bij het Huisartsenlaboratorium SHO een longfunctietest. Zo kan worden bijgehouden hoe uw ziekte verloopt.
Aanpassing van de behandeling van uw COPD gebeurt in overleg met de superviserend huisarts.

U krijgt ook de mogelijkheid om de besloten site die hoort bij dit programma te bekijken. Hierop staat allerlei nuttige informatie over COPD en over behandelingsmogelijkheden in onze regio.

Zorg voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

In Huisartsenpraktijk Prinsenhof loopt sinds 1 april 2013 een speciaal programma voor de behandeling en begeleiding van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (Ketenzorg CVRM).
Hierin werken meerdere zorgverleners samen om patiënten met een verhoogd risico op een hartinfarct, beroerte, TIA, of dichtgeslibde bloedvaten naar de benen zo goed mogelijk te begeleiden.
Er wordt veel aandacht gegeven aan de leefstijl van de patiënt, zodat deze geholpen wordt zijn of haar risico zo laag mogelijk te houden. Zo nodig wordt er ook gebruik gemaakt van medicatie die afgestemd wordt op de individuele situatie van de patiënt. Ook kan de hulp van een diëtist of fysiotherapeut worden ingeroepen. De patiënten kunnen zelf alles wat te maken heeft met hart- en vaatziekten zoals de eigen uitslagen, medicijnen en behandelplannen thuis op de computer inzien via een beschermde internetverbinding, of via een boekje waarin alles wordt genoteerd.
De Praktijkondersteuner die verantwoordelijk is voor de Ketenzorg CVRM is Dideke Bosch. Zij werkt onder supervisie van de huisartsen.

Zorg voor patiënten met psychosociale problemen

Voor de begeleiding van patiënten met problemen op het psychische of sociale vlak hebben wij een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst.
Zij kan u helpen uw probleem te verduidelijken en oplossingsrichtingen met u zoeken. Samen de klachten in kaart brengen geeft vaak al overzicht.
Een aantal gesprekken, opdrachten en oefeningen kunnen helpen om meer inzicht te krijgen om verder te kunnen.
Soms is dat niet voldoende en is doorverwijzen nodig. Dit zal altijd in overleg met u als patiënt en de behandelend huisarts gebeuren.
De POH-GGZ is bedoeld voor kortdurende ondersteuning bij psychosociale problemen die niet behandeld hoeven worden in de gespecialiseerde GGZ.

E-health voor geestelijke gezondheidszorg in onze praktijk

E-health is gezondheidszorg via internet. De Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan u hierbij helpen of adviseren.
Er zijn diverse online behandelmodules, die u achter uw eigen PC kunt volgen: eenzaamheid, lekker slapen, slechte gewoontes, piekeren, angst, rouw, somberheid, ADHD en alcoholgebruik.
Wij werken samen met Therapieland voor deze online hulpprogramma´s. E-health kan zelfstandig gevolgd worden, maar wordt ook vaak gecombineerd met gesprekken met de POH-GGZ.

Privacy

.

Huisartsenpraktijk Prinsenhof heeft een privacyreglement.
Ons privacyreglementOpent in een nieuw venster kunt u inzien en eventueel printen.

Klachten

Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit te bespreken met de betreffende praktijkmedewerker.
Ook kunt u een klacht schriftelijk indienen. Wij zullen die dan binnen zes weken afhandelen.
Het Klachtenformulier Praktijk Prinsenhof Opent in een nieuw venster kunt u hier downloaden.
Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), tel.: 088-0229100.
Zie voor meer informatie: en de folder van SKGE.Opent in een nieuw venster
Een uitleg over Klachtenopvang en afhandeling Praktijk Prinsenhof Opent in een nieuw venster kunt u hier nalezen.
:.  Aanbeveling   .:.  Disclaimer   .:.  Sitemap  .:

© Huisartsenpraktijk Prinsenhof 2009-2022  |  KvK nummer: 80731848


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.


Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

0900-1598


Huisartsen-
praktijk Prinsenhof

Prinsenhof 8
6666 CB HETEREN


Telefoon

026-4723520

Spoed

026-4723520 (keuze 1)

Pagina geladen in 0.0018 seconde
Hosting door HeRiAn Internetdiensten Nijkerk